"LNG project" — Słownik kolokacji angielskich

LNG project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Projekt LNG
  1. LNG rzeczownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It will invest $50 billion from 2010 until 2020 on LNG projects.

    Podobne kolokacje: