"Juno Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Juno Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Junona Plaża
  1. Juno rzeczownik + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She knew the area and school district because her parents had lived nearby, in Juno Beach, for 30 years.

    Podobne kolokacje: