"Incredible Thing" — Słownik kolokacji angielskich

Incredible Thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: incredible thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Niesamowita Rzecz
  1. incredible przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But consider the incredible thing I myself have to do in turn.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo