"Hezbollah official" — Słownik kolokacji angielskich

Hezbollah official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Hezbollah urzędnik
  1. Hezbollah rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Similarly, Hezbollah officials seem uneasy when discussing the group's links to Iran.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo