PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Gold Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Gold Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Plaża złota
  1. gold rzeczownik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Work began on the bridge at Gold Beach in 1930.

    Podobne kolokacje: