"Florida official" — Słownik kolokacji angielskich

Florida official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Floryda urzędnik
  1. Florida rzeczownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But Florida officials say they are aiming at an integrated effort.

powered by  eTutor logo