ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Fighting Word" — Słownik kolokacji angielskich

Fighting Word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Walcząc z Słowem
  1. fighting rzeczownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Fighting Words' "Fighting Words," a play by Sunil Thomas Kuruvilla about a Welsh bantamweight boxer competing in Los Angeles for the world championship, is the current presentation by the Yale Repertory Theater in New Haven through Dec. 21.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo