"Fatah official" — Słownik kolokacji angielskich

Fatah official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Fatah urzędnik
  1. Fatah rzeczownik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Abbas was depending on some Fatah officials with reputations for corruption.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo