ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Empire official" — Słownik kolokacji angielskich

Empire official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik imperium
  1. empire rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Good question; an Empire official said his company would keep the dorms rent-free.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo