"Elbow Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Elbow Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Łokieć Plaża
  1. elbow rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At 7:30, I had Elbow Beach to myself, and laid the first tracks in its astonishingly soft, flesh-toned sand.

    Podobne kolokacje: