"Edison Project" — Słownik kolokacji angielskich

Edison Project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Edison Projekt
  1. Edison rzeczownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    What remains utterly unclear is just whether the Edison Project can make money.

    Podobne kolokacje: