"EPA official" — Słownik kolokacji angielskich

EPA official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik EPA
  1. EPA rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    An EPA official referred to Sauget as "one of the most polluted communities in the region" and "a soup of different chemicals"

    Podobne kolokacje: