"Dutch woman" — Słownik kolokacji angielskich

Dutch woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Holenderska kobieta
  1. dutch przymiotnik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At a recent meeting of international students, a young Dutch woman asked if she could borrow it.

    Podobne kolokacje: