"Dormitory Authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Władza akademicka
  1. dormitory rzeczownik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He has called for a new state law to force the Dormitory Authority to come up with $51.5 million to finish the project.

    Podobne kolokacje: