"Debate Team" — Słownik kolokacji angielskich

Debate Team kolokacja
Popularniejsza odmiana: debate team
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Debata Zespół
  1. debate rzeczownik + team rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Not quite the same thing as, say, making the debate team.

    Podobne kolokacje: