"Damn thing" — Słownik kolokacji angielskich

Damn thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: damn thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cholerna rzecz
  1. damn przymiotnik + thing rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But still, who could live without these damn things now?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo