"Damn Thing" — Słownik kolokacji angielskich

Damn Thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: damn thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cholerna Rzecz
  1. damn przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But still, who could live without these damn things now?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo