PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"D-Day beach" — Słownik kolokacji angielskich

D-Day beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): D-Day plaża
  1. D-day rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He will visit the re-elected president, Jacques Chirac, then go to Normandy's D-Day beaches to deliver a Memorial Day speech.

    Podobne kolokacje: