PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Crescent Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Crescent Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Półksiężyc Plaża
  1. crescent rzeczownik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Swimming in the warm, clear blue water of the crescent beach is a delight.

    Podobne kolokacje: