"Creators Project" — Słownik kolokacji angielskich

Creators Project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Twórcy Projekt
  1. creator rzeczownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was produced The Creators Project and directed by the amazing Adam Rapp.

    Podobne kolokacje: