"Compo Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Compo Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Compo Plaża
  1. Compo rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Parking is also tight at Compo Beach in the summer.

    Podobne kolokacje: