"Competition Authority" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: competition authority
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Organ ochrony konkurencji
  1. competition rzeczownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He said that we want to give more power to the national competition authorities.

    Podobne kolokacje: