"Chicago official" — Słownik kolokacji angielskich

Chicago official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Chicagowski urzędnik
  1. Chicago rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Chicago officials were reluctant to discuss emergency evacuation plans in detail, citing security concerns.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo