"Celtic Woman" — Słownik kolokacji angielskich

Celtic Woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Celtycki Kobieta
  1. Celtic przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Lisa performs several songs with Celtic Woman.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo