"Cannon Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Cannon Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Armata Plaża
  1. cannon rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A car is recommended for venturing down the coast, but Cannon Beach is easy to explore on foot.

    Podobne kolokacje: