ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"CIA official" — Słownik kolokacji angielskich

CIA official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): CIA urzędnik
  1. CIA rzeczownik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Senior CIA officials doubted whether any of these ambush attempts had actually occurred.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo