"Blues Project" — Słownik kolokacji angielskich

Blues Project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Projekt bluesowy
  1. blue rzeczownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A version was also recorded by The Blues Project on their album Projections.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo