PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Bells Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Bells Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dzwonki Plaża
  1. bell rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On the final day at Bells Beach, the leading surfer, Midget Farrelly, was forced to withdraw due to a flu.

    Podobne kolokacje: