"Beijing official" — Słownik kolokacji angielskich

Beijing official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pekin urzędnik
  1. Beijing rzeczownik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    To Beijing officials, he has been labeled a "running dog of the colonialists".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo