PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"Bee Season" — Słownik kolokacji angielskich

Bee Season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pszczoła Pora roku
  1. bee rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Bee Season", while lovely, has nothing to do with how people really prepare for spelling bees.

    Podobne kolokacje: