"Baseball Weekly" — Słownik kolokacji angielskich

Baseball Weekly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Baseball Tygodnik
  1. baseball rzeczownik + weekly rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "We placed ads with the logo in Baseball America and Baseball Weekly, and the response was tremendous," Mr. Schoenfeld said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo