"Baseball Prospectus" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Baseball Broszura
  1. baseball rzeczownik + prospectus rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Last week Baseball Prospectus published its list of the top 50 prospects on its online newsletter.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo