"Baseball Ground" — Słownik kolokacji angielskich

Baseball Ground kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Baseball Ziemia
  1. baseball rzeczownik + ground rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Here's the full story now beginning at the Baseball Ground.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo