"Back Bay" — Słownik kolokacji angielskich

Back Bay kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Z powrotem Zatoka
  1. back rzeczownik + bay rzeczownik
    Silna kolokacja

    Huntington was one of the men who moved to have the Back Bay filled in.

    Podobne kolokacje: