"Australian prison" — Słownik kolokacji angielskich

Australian prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Australijskie więzienie
  1. Australian przymiotnik + prison rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A haunting, morally complicated examination of the death of an aboriginal man in a small-town Australian prison.

    Podobne kolokacje: