"Arizona League" — Słownik kolokacji angielskich

Arizona League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Arizona Liga
  1. Arizona rzeczownik + league rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They joined the Arizona League in 2003 after the completion of Surprise Stadium.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo