"Angel Gabriel" — Słownik kolokacji angielskich

Angel Gabriel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Anioł Gabriel
  1. angel rzeczownik + Gabriel rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There are also religious references throughout, including a reference to the angel Gabriel.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo