"American-run prison" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Więzienie prowadzone przez Amerykanin/Amerykanka
  1. American-run przymiotnik + prison rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The International Red Cross had warned American officials for months that Iraqi prisoners were being abused in American-run prisons.

    Podobne kolokacje: