"American prison" — Słownik kolokacji angielskich

American prison kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykańskie więzienie
  1. American przymiotnik + prison rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Three others, including one homicide, took place outside American prisons, the senior military officer said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo