Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"A-League season" — Słownik kolokacji angielskich

A-League season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Jakiś-liga pora roku
  1. a-league rzeczownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Edwards is expected to manage his former club for the rest of the 2012-13 A-League season.

    Podobne kolokacje: