BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"źle coś zrozumieć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "źle coś zrozumieć" po polsku

czasownik
 1. mistake ***
  • pomylić, źle zrozumieć [TRANSITIVE]
   I mistook your words. (Źle zrozumiałem twoje słowa.)
   She mistook me for my brother. (Ona pomyliła mnie z moim bratem.)
   Hasn't she mistaken her mother's words more than once today? (Czy ona nie zrozumiała źle słów swojej matki więcej niż raz dzisiaj?)
 2. misknow  
 3. miscomprehend
rzeczownik
 1. misunderstand  
  Don't misunderstand me. (Nie zrozum mnie źle.)
  I probably misunderstood him. (Prawdopodobnie źle go zrozumiałem.)
 2. misapprehend

powered by  eTutor logo