ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIMRoczny kurs eTutor angielski 40% taniejSPRAWDŹ >>

136 MMG How to Politely Reject a Facebook Friend Request

Kategoria: Poradniki i samorozwój
Kanał: Modern Manners Guy Quick and Dirty Tips for a More Polite Life
Data: 8 września 2017, 5:15
Poziom: C1-C2 (zaawansowany)


Ocena: 0 (liczba ocen: 0)

Zaloguj się, aby pobrać plik MP3.

Knowing how to reject a Facebook friend request without hurting anyone's feeling is hard. Get 3 tips on exactly what to do so you can reject friend requests like a pro (not a jerk). Questions go to manners@quickanddirtytips.com.