Wersja beta - pracujemy nad bazą haseł

"drive-by shooting" po angielsku - Słownik angielsko-angielski

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "drive-by shooting"

przysłówek
czasownik
inject , shoot = give an injection to +1 znaczenie
rzeczownik

"drive-by shooting" — Słownik kolokacji angielskich

drive-by shooting kolokacja
  1. drive-by przymiotnik + shooting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When crack was king we had all these drive-by shootings and all the violence.

    Podobne kolokacje: