uderzenie (np. w golfie)

stroke

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

stroke = uderzenie (np. w golfie)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Mr Smith leads by four strokes. = Pan Smith prowadzi czterema uderzeniami.