balustrada, poręcz (przy schodach)

banister, bannister

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

banister , także: bannister = balustrada, poręcz (przy schodach)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He reached out for the banister. = On sięgnął w kierunku poręczy.