ścieżka (po której można gdzieś dotrzeć), droga

path

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

path = ścieżka (po której można gdzieś dotrzeć), droga

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

They followed the path until they got to the river. = Oni podążali wzdłuż ścieżki, aż dotarli do rzeki.