Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

pocket money, allowance money, allowance = kieszonkowe

my daily pocket money.

Źródło: http://www.chiangmai-mail.com/018/kids.shtml

kieszonkowe

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I spent nearly all my pocket money on it. = Wydałem na to niemal całe swoje kieszonkowe.