eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"kieszonkowe" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kieszonkowe" po polsku

kieszonkowe

obrazek do "pocket money" po polsku my daily pocket money. pocket money - photo/picture Pocket money
rzeczownik
 1. pocket money British English , allowance money American English , allowance American English *   [niepoliczalny]
  I spent nearly all my pocket money on it. (Wydałem na to niemal całe swoje kieszonkowe.)
  Has he enough pocket money to buy it? (Czy on ma wystarczająco kieszonkowego, żeby to kupić?)
  Why do you call it my allowance, and never let me spend it? (Dlaczego nazywasz to moim kieszonkowym i nigdy nie pozwalasz mi tego wydać?)
Pocket Sized Guitar Hero
przymiotnik
 1. pocket-sized , pocket-size
 2. vest pocket   American English
 3. pocket , ***  
  I need to take a pocket dictionary on my trip to Italy. (Muszę wziąć słownik kieszonkowy na wycieczkę do Włoch.)
  She always takes a pocket diary with her. (Ona zawsze bierze ze sobą kieszonkowy kalendarz.)
  I think we should buy a pocket travel guide, this one is too big. (Myślę, że musimy kupić przewodnik kieszonkowy, ten jest za duży.)
 4. pocketable

"kieszonkowe" — Słownik kolokacji angielskich

pocket money kolokacja
 1. pocket rzeczownik + money rzeczownik = kieszonkowe
  Bardzo silna kolokacja

  They also had pocket money to buy food outside the household.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo