KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"kieszonkowe" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kieszonkowe" po polsku

kieszonkowe

obrazek do "pocket money" po polsku pocket money - photo/picture
rzeczownik
 1. pocket money BrE , allowance money AmE , allowance AmE *   [niepoliczalny]
  I spent nearly all my pocket money on it. (Wydałem na to niemal całe swoje kieszonkowe.)
  Has he enough pocket money to buy it? (Czy on ma wystarczająco kieszonkowego, żeby to kupić?)
  Why do you call it my allowance, and never let me spend it? (Dlaczego nazywasz to moim kieszonkowym i nigdy nie pozwalasz mi tego wydać?)
przymiotnik
 1. pocket-sized , pocket-size
 2. vest pocket    AmE
 3. pocket , ***  
  I need to take a pocket dictionary on my trip to Italy. (Muszę wziąć słownik kieszonkowy na wycieczkę do Włoch.)
  She always takes a pocket diary with her. (Ona zawsze bierze ze sobą kieszonkowy kalendarz.)
  I think we should buy a pocket travel guide, this one is too big. (Myślę, że musimy kupić przewodnik kieszonkowy, ten jest za duży.)
 4. pocketable

"kieszonkowe" — Słownik kolokacji angielskich

pocket money kolokacja
 1. pocket rzeczownik + money rzeczownik = kieszonkowe
  Bardzo silna kolokacja

  They also had pocket money to buy food outside the household.

powered by  eTutor logo