power plant, power station = elektrownia

of Svartsengi Power Plant,

Źródło: http://www.freefoto.com/preview/1341-06-4?ffid=1341-06-4

elektrownia

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Japan has shown us how easily a nuclear power plant can get out of control. = Przykład Japonii pokazał nam, jak łatwo elektrownia jądrowa może wymknąć się spod kontroli.