strike = uderzyć (w coś), spaść (na coś)

A Strike on Insurance

Źródło: http://blog.dreamhost.com/2007/11/

uderzyć (w coś), spaść (na coś)

strike = uderzyć (w coś), spaść (na coś)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I've never seen lightning bolt strike so close to me. = Nigdy nie widziałem, żeby błyskawica uderzyła tak blisko mnie.